- muligheder frem for begrænsninger

Offentlige ydelser

Blomst2

Er du visiteret?

Hvis du allerede er visiteret til at modtage hjælp i eget hjem i en af følgende kommuner:

Kan du frit og uden beregning vælge Estrids Pleje som din faste leverandør af personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

Vælger du Estrids Pleje som din faste leverandør vil du blive kontaktet af en af vores team ledere som vil aftale et opstartsmøde med dig i dit hjem, hvor i her kan tilrettelægge de ydelser du er visiteret til af kommunen.

Personalet i Estrids Pleje er faguddannet og bliver løbende efteruddannet. Vi leverer et fast hold af hjælpere til dit hjem, som alle bærer synligt ID samt uniform.

Er du ikke visiteret?

Ønsker du hjemmehjælp har du følgende to muligheder. 

Mulighed 1:

Estrids Pleje tilbyder private ydelser som tilkøb mod egenbetaling.

Mulighed 2:

Du kan kontakte din kommunes visitationsafdeling og igennem dem modtage rådgivning om det videre forløb. 

Du kan finde mere information på din kommunes hjemmeside, se følgende links til de to kommuner Estrids Pleje tilbyder hjemmehjælp i her: